Gemeente Lochem

“Flexibel werken maakt onze dienstverlening beter”

Projectleider Fuad Felić van de gemeente Lochem

Meer vrijheid en
verantwoordelijkheid gebruikers
dankzij flexibele werkplekken

Onder gemeenten loopt Lochem voorop met flexibel werken, sinds de introductie van ‘Het Lochemse Werken’ in 2013. Hiervoor zijn recentelijk weer nieuwe stappen gezet, met Switch IT Solutions als partner voor de doorontwikkeling van de innovatieve werkplekken. Alle medewerkers werken sinds 2018 met hybride laptops, waardoor zij onafhankelijk van plaats en tijd kunnen werken. “De grootste winst is dat medewerkers nu beter zelf kunnen bepalen hoe zij goed en effectief werken”, zegt projectleider Fuad Felić van de gemeente Lochem.

Lochem zet nieuwe stappen richting flexibel werken

De Gelderse gemeente Lochem (ruim 33.000 inwoners) koos bij de verhuizing naar een nieuw gemeentehuis in 2012 al voor Het Nieuwe Werken. Sinds 2013 werken alle medewerkers zonder vaste werkplekken, met mobiele telefoons en met een aangepaste werktijdenregeling. Zodat iedereen onafhankelijk van plaats en tijd kan werken: buiten de deur en intern op 180 flexibele (clean desk) werkplekken. ‘Het Lochemse Werken’ was geboren. Hierna wilde de gemeente nog een stap verder gaan om de dienstverlening voor burgers verder te verbeteren.

Overal toegang tot gegevens

Alle vaste pc’s die op de werkplekken aan vervanging toe waren, zijn vervangen. Met hun hybride laptop kunnen medewerkers op een werkplek, thuis en bijvoorbeeld in gesprek ‘aan de keukentafel’ bij een inwoner altijd direct bij hun gegevens. “Dat werkt efficiënt en zo krijgen inwoners snel antwoord op hun vragen”, zegt projectleider Fuad Felić van de gemeente Lochem.

Soepele ombouwfase

Naast 230 hybride laptops, de implementatie en het beheer zorgde Switch voor de informatieveiligheid, een belangrijk aandachtspunt bij de transformatie. Mensen uit de voltallige organisatie met uiteenlopende functies, hebben tijdens de Europese aanbestedingsprocedure deelgenomen aan een proefopstelling in het gemeentehuis. “Switch kwam daarbij als beste uit de bus”, aldus Felić.

Daarna volgde de uitrol, gefaseerd per afdeling. Terwijl medewerkers een instructie kregen, werden de werkplekken omgebouwd. Oude pc’s werden weggehaald en er zijn nieuwe docking stations geplaatst voor de laptops. “Dat ging heel soepel, binnen tien minuten per werkplek. Na de instructie konden medewerkers dus direct aan de slag.” In maart 2018 was het project afgerond en startte de beheerfase.

Grote winst: zelf kunnen bepalen

Ook maanden later bleken medewerkers enthousiast over de nieuwe stap, vooral omdat zij nu onafhankelijk van plaats en tijd kunnen werken. Dat bleek in de zomer van 2018 ook uit een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Felić: “Vergeleken met drie jaar geleden zijn medewerkers positiever geworden onder andere over het gebruiksgemak van computers en software en de beschikbaarheid van flexibele werkplekken. Maar de grootste winst is dat medewerkers nu beter zelf kunnen bepalen hoe zij goed en efficiënt werken, waar en wanneer zij dat willen. Flexibel werken maakt de gemeente als werkgever bovendien extra aantrekkelijk. Ook dat is cruciaal op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt”.