Stichting Zaam

“Vragen van docenten worden steeds diepgaander doordat zij nieuwe functionaliteiten benutten”

Beter digitaal onderwijs door trainingen voor docenten

De 23 scholen (VO) van stichting ZAAM in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam kozen in 2016 Switch IT Solutions voor een nieuwe IT-infrastructuur met een online werkomgeving. Om de adoptie en het gebruik door docenten en andere medewerkers te optimaliseren, wilden de scholen ook een uitgebreid trainingsaanbod voor gebruikers realiseren. Als vaste IT-partner heeft Switch ook dit helpen realiseren. Compleet met advies over een regieorganisatie, zodat de behoefte die leeft bij de scholen wordt vertaald in een passend trainingsaanbod.

Moderne werkomgeving beter benut binnen onderwijs

De ZAAM-scholen bieden breed (interconfessioneel) onderwijs van praktijkleren tot gymnasium. Voor modernisering van de IT-infrastructuur werd Switch na een aanbesteding in 2016 de vaste IT-partner. Allereerst voor het realiseren en beheer van de nieuwe online werkomgeving (met Office 365), maar vervolgens ook voor andere projecten, zoals: vervanging van hardware en ondersteuning bieden bij selectietrajecten. Zodra de nieuwe werkomgeving geïmplementeerd was, werd ook de trainingsbehoefte duidelijk, met als beoogd resultaat dat gebruikers de nieuwe mogelijkheden beter konden benutten.

Regie op eigen leeraanbod

Switch helpt organisaties ook met deze IT-behoefte. Naast eigen trainingen kunnen daarbij externe trainingspartners worden ingezet. Omdat de trainingsbehoefte nu zeer omvangrijk en divers was, betrok Switch een opleider (IT Randsteden) als partner bij de aanpak. “De vraag van de scholen was breed. De ene keer ging het om algemene kennis over werken in de cloud of met Office 365, de andere keer veel specifieker over Excel of bijvoorbeeld SharePoint. Soms klassikaal, maar ook in kleinere groepjes of met e-learning”, schetst Marcel Venus (projectmanager) van ZAAM. “Dat diverse aanbod is nu beschikbaar voor onze scholen. Daarnaast kijken we of we een deel van het ‘standaard’ leeraanbod dat inmiddels is ontstaan, kunnen onderbrengen bij de ZAAM academie, het algemene kennisplatform voor medewerkers.”

Vanuit de jarenlange ervaring in het onderwijs begeleidde Switch het opzetten van een regieorganisatie om de trainingsbehoefte van de scholen vast te kunnen stellen. De ICT Regiegroep krijgt hiervoor nu de vragen en suggesties vanuit de scholen, het werkplekbeheerdersoverleg en een klankbordgroep bestaande uit een afspiegeling van gebruikers (o.a. beheerders, ICT-coördinatoren van de scholen, een ouder en een adjunct-directeur). Venus: “Een eigen regieorganisatie is belangrijk om de behoefte van de scholen over te brengen op de opleider. Anders ben je afhankelijk van wat een externe partij standaard biedt.”

Minder en diepgaander gebruikersvragen

Met deze totaalaanpak hebben de ZAAM-scholen een grote stap vooruitgezet. “Er is een moderne werkomgeving die goed functioneert en met een zeer hoge uptime. Docenten en leerlingen kunnen daardoor altijd en overal direct bij hun gegevens. Daarnaast merken leerlingen dat het digitaal onderwijs zich sterk ontwikkelt doordat docenten betere ICT-vaardigheden krijgen en ICT beter integreren in het onderwijs.”

De toegenomen ICT-vaardigheden spreken ook uit de vragen die docenten en medewerkers stellen aan beheerders van ZAAM en de Servicedesk van Switch. “Ze stellen minder ICT-vragen en vooral minder basale vragen. Nieuwe vragen gaan vooral over nieuwe functionaliteiten die zij gebruiken, bijvoorbeeld over samenwerken met Microsoft Teams. In het begin kregen we nog wel storingsmeldingen, wat eigenlijk geen storingen bleken. Dan wist de gebruiker iets nog niet. Dat is nu al sterk verbeterd”, aldus Venus.

Het aanbieden van trainingen om ICT in het onderwijs beter te benutten, blijft uiteraard wel in ontwikkeling. “Dat is een continu proces. Door het ontwikkelen en gebruik van nieuwe functionaliteiten ontstaan ook weer nieuwe trainingsbehoeften. Dat betekent dat ICT steeds beter benut wordt en wij zijn nu ook in staat om voor die vragen de juiste antwoorden te bieden met ons trainingsaanbod voor de scholen.”

Nieuwe trainingsbehoefte

Het succes van een IT-omgeving wordt grotendeels bepaald door de manier waarop gebruikers ermee werken. Deze adoptie en de versterking van digitale geletterdheid voor de klas (1 van de 9 pijlers van Curriculum.nu van de VO-raad) waren aanleiding om het trainingsaanbod voor docenten en andere medewerkers te versterken. De 23 scholen hadden een diverse trainingsbehoefte en wilden de vorm zelf grotendeels kunnen bepalen.