ISO-Certificeringen en NEN 7510

De volledige dienstverlening (consultancy, solutions, services en webshop) van Switch IT Solutions is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en de norm NEN 7510 (informatiebeveiliging in de gezondheidszorg).

ISO 9001-certificaat

De certificering ISO 9001 bevestigt dat wij op een consistente manier onze prestaties en diensten leveren en deze benchmarken. Het doel? Behoud en continue verhoging van kwaliteit.

ISO 14001-CERTIFICAAT

Wij werken aan het verminderen van onze invloed op het milieu en bouwen onze organisatie op een duurzame en gecontroleerde manier verder uit. Dit wordt bevestigd door de certificering ISO 14001.

5882

ISO 27001-certificaat

Met ISO 27001 tonen wij aan dat we veilig met informatie omgaan. Informatiebeveiliging zit diep verankerd in onze organisatie.

5810

NEN 7510-CERTIFICAAT

De norm NEN 7510 staat specifiek voor informatiebeveiliging binnen de zorg. Met NEN 7510 tonen we aan dat we veilig en verantwoord met gegevens omgaan.