Switch IT Solutions laat De Bongerd kennismaken met Swift Playgrounds

Daltonschool De Bongerd zet in op grenzeloze ontwikkeling met behulp van Swift Playgrounds

Switch IT Solutions laat leerlingen en docenten van Daltonschool De Bongerd kennismaken met Swift Playgrounds. Dit is een iPad-app waarmee men op een interactieve manier leert programmeren. Leren programmeren met Swift Playgrounds is onderdeel van het project ‘Grenzeloze ontwikkeling’. Hiermee wil De Bongerd leerlingen meer uitdaging bieden en gebruik laten maken van hun creativiteit. Met een speciaal ingericht klaslokaal vol technische snufjes zoals WeDo en Mindstorms (LEGO) leren leerlingen onder andere hoe ze kunnen programmeren.

 

 

 

Als Apple Solutions Expert (ASE) voor het onderwijs is Switch graag betrokken bij de ontwikkeling van de ‘medewerker van de toekomst’. Daarbij gaat het niet alleen om de leerling zelf, maar ook om de docent die betrokken is bij de grenzeloze ontwikkeling. Tijdens meerdere bijeenkomsten op school maken leerlingen en docenten kennis met Swift Playgrounds.

Project 'Grenzeloze ontwikkeling'

Sommige leerlingen hebben meer of iets anders nodig dan een school kan bieden. Deze leerlingen hebben andere interesses of talenten die niet in de binnen-school-gangbare-methodes passen. De Bongerd wil deze leerlingen bedienen. Dit gebeurt onder andere middels een lokaal dat in het teken staat van grenzeloze ontwikkeling. In het lokaal zijn technieken te vinden waarmee leerlingen de wetenschap ontdekken en hun grenzen op het gebied van creativiteit verleggen.

Het gaat hierbij om grenzeloze ontwikkeling, waarbij er vooraf geen hapklare brokken worden aangeboden. Leerlingen geven zelf aan waar ze behoefte aan hebben en op basis hiervan worden passende activiteiten bedacht. In het project spelen 21e eeuwse vaardigheden en het naar binnen halen van de buitenwereld een belangrijke rol.