Onderwijs

Zorgeloos digitaal werken
in het onderwijs

Snelle technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op onze samenleving en het onderwijs. Scholen hebben een belangrijke taak om jongeren voor te bereiden op een wereld waarin we steeds meer digitaal leven, leren en werken. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn: talentontwikkeling van leerlingen, differentiatie van het leren en het bieden van gepersonaliseerd onderwijs, door inzet van de mogelijkheden van Apple of Windows. Switch denkt graag mee over ICT optimaal inzetten voor het onderwijs.

Wat hebben scholen hiervoor nodig?

Scholen hebben allereerst een gebruiksvriendelijke, betrouwbare en veilige werkomgeving nodig, die bestaat uit gemakkelijk bruikbare, betrouwbare ICT-toepassingen. De werkomgeving ondersteunt en faciliteert het leerproces. Een goede visie op digitaal onderwijs (vertaald vanuit de onderwijsvisie) is hiervoor belangrijk.

Zo’n werkomgeving ontstaat op een fundament van samenhangende ICT-bouwstenen:

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat docenten goed zijn voorbereid op het geven van (deels) digitaal onderwijs. Op afstand leren met Teams en andere tools is heel goed mogelijk, zoals we inmiddels allemaal hebben ervaren. Als Microsoft Education Partner helpen we u graag op het gebied van onderwijs op afstand.

Docent filmt de gymles

Wat levert dit op in de praktijk?

Meer weten over Onderwijs?

Ludger Dusseldorp

Ludger Dusseldorp

Business Leader

Wat levert dit op in de praktijk?

Digitaal onderwijs wordt uitdagend en succesvol als scholen zich kunnen blijven richten op lesgeven en inhoud. De focus op het ICT-fundament betaalt zicht terug in stabiliteit, betrouwbaarheid en brede inzetbaarheid van alle toepassingen. Die kunnen door iedereen – altijd en overal – benut worden. Door het uitbesteden van alle randvoorwaarden, zoals levering en beheer van de ICT, kan een school zich blijven concentreren op haar hoofddoelen: talentontwikkeling, differentiatie van het leren en bieden van gepersonaliseerd onderwijs.

Hoe helpt Switch hierbij?

Switch is dé partner voor het onderwijs en helpt scholen hun onderwijsdoelen te bereiken met ICT als hulpmiddel. De zorg voor techniek, ICT en alle randvoorwaarden nemen wij (waar nodig) uit handen. Zo houdt u focus op het belangrijkste: het leren en samenwerken.

Wij laten ICT werken voor het onderwijs. Concreet betekent dit het volgende:

In 4 stappen naar onderwijs op maat?