Duidelijke daling CO2-uitstoot Switch

Jaarlijks wordt de totale CO₂-uitstoot van Switch berekend. Om een zuiver beeld te hebben wordt dit vervolgens omgerekend naar de uitstoot per fte. In de afgelopen rapportageperiode (van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021) bedroeg de CO₂-uitstoot per fte 2.160 kg. Dit is een duidelijke daling ten opzicht van de CO₂-uitstoot (4.136 kg) van het jaar ervoor en dit cijfer ligt ook beduidend lager dan de vooraf gestelde doelstelling van 3.629 kg.

De daling wordt vooral veroorzaakt door het lagere brandstofgebruik vanwege het vele thuiswerken. De plaatsing van zonnepanelen zorgde voor een lagere CO₂-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik.

Lees meer over ons CO2-beleid >