Gerrit Rietveld Academie schakelt Switch IT Solutions in voor hardware

Gerrit Rietveld Academie heeft de Europese aanbesteding voor gebruikershardware gegund aan Switch IT Solutions uit Enschede.

De opdracht betreft het leveren van desktops, thin clients, laptops, tablets, beeldschermen en aanverwante logistieke dienstverlening. Dit laatste betreft het installatie gereed en gebruiksklaar opleveren en aansluiten van nieuwe hardware en oude hardware loskoppelen, verwijderen en afvoeren. Het gaat om ongeveer 250 werkplekken.

“De aanbesteding heeft ons geholpen om een leverancier te selecteren die een veelheid aan hoogwaardige functionaliteit biedt voor een scherpe prijs.”

Pascal Pater, Hoofd ICT bij Gerrit Rietveld Academie

Over de Gerrit Rietveld Academie

De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool met ongeveer 850 studenten. De instelling verzorgt de bacheloropleiding Art & Design waaronder de verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. De afstudeerrichtingen worden geleid door hoofddocenten die verantwoordelijk zijn voor het studieprogramma en de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s.