Switch IT Solutions gaat ICT van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beheren

Modern Workplace voor tijd-, plaats- en platformonafhankelijk werken

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) gunt de raamovereenkomst voor het beheren van haar ICT aan Switch IT Solutions uit Enschede. Doelstelling van de aanbesteding is een moderne en veilige ICT-voorziening voor gebruikers die 24*7*365 beschikbaar is en wordt gehouden. Switch gaat ruim 1800 gebruikers faciliteren met een Modern Workplace voor tijd-, plaats- en platformonafhankelijk werken.

Tijs van Lieshout, Algemeen directeur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:“Door ICT-beheer over te laten aan Switch, kunnen wij maximaal focussen op onze kerntaken en leggen we een stevige basis om informatiegestuurd te werken. Dit is een belangrijk thema in het reageren op incidenten en rampen en het voorkomen ervan. Switch heeft met haar aanpak laten zien dat ze goed begrijpt wat de dynamiek is binnen een veiligheidsregio en overtuigde ons met een gedegen transitieplan. Wij zien dan ook met alle vertrouwen uit naar de digitale transformatie met als resultaat dat onze medewerkers excelleren met een veilige, moderne en stabiele werkplekomgeving.”

De raamovereenkomst is op 18 juni ondertekend door Tijs van Lieshout, Algemeen directeur bij VRMWB en Bob Vos, Algemeen directeur bij Switch:

Expertise binnen veiligheidsregio’s

ICT-dienstverlener Switch bedient reeds meerdere veiligheidsregio’s. Bob Vos, Algemeen directeur bij Switch: “Een veilig, hoog beschikbaar en stabiel ICT-fundament is niet meer weg te denken. Onder andere om data uit te wisselen met ketenpartners. Daarbij zien we dat data steeds meer worden gebruikt om voorspellingen te doen om incidenten of rampen te voorkomen en de leefomgeving zo veilig mogelijk te houden.”

Over VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) werkt samen met ketenpartners aan het veiliger maken van de regio. Kernwaarden hierbij zijn slagvaardig, vakbekwaam, samenwerkingsgericht en zichtbaar. Om aan deze kernwaarden te kunnen blijven werken heeft VRMWB behoefte aan juiste en betrouwbare informatie en middelen op het juiste moment op de juiste plaats.