Online toetsen in het onderwijs

4 tips voor online toetsen in het onderwijs

Door de tijdelijke sluiting van onderwijsinstellingen en meer thuisonderwijs door de coronamaatregelen groeit de vraag naar mogelijkheden voor online toetsen. Zowel voor de leerontwikkeling (formatieve toetsen) als voor de beoordeling (summatieve toetsen) van leerlingen en studenten. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, maar het kiezen van de juiste oplossing(en) vereist een verdieping in de materie. In deze blog zetten we verschillende criteria op een rij en belichten we vier oplossingen om online toetsen goed in te richten.

Criteria voor online toetsen

Het afnemen van toetsen gebeurt op verschillende manieren en onderwijsniveaus: van het primair onderwijs (PO) tot het wetenschappelijk onderwijs (WO). En van kleinschalig tot grootschalig en van eenvoudig tot complex. Welke criteria passen dan bij uw onderwijs en toetsingsbehoefte?

Bekijk als eerste welk ‘probleem’ moet worden opgelost en dan welke mogelijkheden hiervoor bestaan. Ook een ‘analoge’ oplossing kan soms een goede kosteneffectieve oplossing zijn. Bij de keuze voor een technologische oplossing met online toetsen is het belangrijk om te kijken naar:

 • Functionaliteit: Welk probleem wilt u oplossen? Hoe gebruiksvriendelijk zijn oplossingen voor de docent en leerling of student? Kies voor eenvoudige toetsen ook een eenvoudig te gebruiken oplossing.
 • Hergebruik: Heeft u al software of een dienst in huis die kan worden ingezet? Zijn er raamcontracten zodat het eenvoudig is compliant te zijn aan de inkoopprocessen? Kan de oplossing meerdere scenario’s aan?
 • Schaal: Hoeveel leerlingen of studenten maken gebruik van de oplossing?
 • Integratie: Om de implementatietijd zo kort mogelijk te maken, is het gewenst dat de oplossing wordt geïntegreerd in met het bestaande LMS (Learning Management System).
 • Privacy en security: Online toetsen bevatten gevoelige informatie en persoonsgegevens. Door de hoge tijdsdruk kunnen privacy en security er nog wel eens bij inschieten. Wees daar voorzichtig mee!
 • Referenties: Zijn er al instellingen in Nederland die de oplossing gebruiken? Zijn zij tevreden en willen zij hun ervaringen delen?
 • Contract: Wat is het licentiemodel? Wat zijn de kosten en hoe flexibel is de constructie bij uitbreiding, krimp of beëindiging?

Surveilleren op afstand & online proctoring

Bij het afnemen van toetsen bij leerlingen thuis ontstaat een verschuiving van risico’s. Die worden niet per se groter, maar wel anders. Het belangrijkste aandachtspunt is de communicatie naar student en leerling en het vooraf bedenken hoe wordt omgegaan met technische problemen. Denk aan een webcam die stuk is (of lijkt), waardoor de controle hapert.

‘Online Proctoring’ ondersteunt het surveilleren op afstand als ‘sluitstuk’ van online toetsen. Hierbij wordt online toezicht gehouden op de leerling of student in zijn of haar thuissituatie en wordt bekeken of er geen oneerlijke hulpmiddelen gebruikt worden.

 

Ook wordt de leerling of student geïdentificeerd. Kort samengevat gaat het om:

 1. Live proctoring: waarbij mensen op afstand toezicht houden
 2. Tijdelijk opslaan van videobeelden: waarbij de controle achteraf plaatsvindt door docenten.
 3. (Semi)geautomatiseerde proctoring: waarbij de software signalen geeft bij mogelijk misbruik.

Authentiek digitaal toetsen

Nu steeds meer vakken in het onderwijs gebruikmaken van software (zoals SPSS en MatLab) ontstaat ook de behoefte om tijdens het toetsen deze software te integreren met de toetsomgeving. Deze vorm van toetsen wordt ook wel ‘Application based testing’ genoemd.

 

Vier goede oplossingen voor online toetsen

Afhankelijk van uw wensen en criteria voor online toetsen bestaan er verschillende oplossingen. Wij hebben vier goede oplossingen op een rij gezet.

 1. Microsoft Forms in combinatie met Teams
  Nu veel instellingen Microsoft Teams gebruiken, zoeken docenten naar nieuwe mogelijkheden, zoals het maken van eenvoudige toetsen. Doordat Teams onderdeel is van Office365 (met onder andere Forms en OneNote) is dit mogelijk. Er zijn geen aparte licenties voor nodig. In deze video wordt uitgelegd hoe dit werkt: Handig een quiz of formulier maken met Microsoft Forms. Naast tekstuele vragen zijn ook formules te gebruiken voor bijvoorbeeld wiskundevragen. Specifieke tips vindt u hier. Ook voor het afnemen van mondelinge toetsen, zoals bij taalonderwijs, biedt Microsoft Teams mogelijkheden. In Teams zit standaard de mogelijkheid om de sessie op te nemen, waarbij deze achteraf via Microsoft Stream beschikbaar is. Dit kan ook door de leerling worden teruggekeken. Mogelijk wilt u meerdere vensters tegelijk opnemen. In Windows 10 zijn eenvoudig video-opnames van het scherm te maken. Gebruik hiervoor de toetscombinatie ‘Windowstoets + G’ om de screenrecorder beschikbaar te maken. Het bestand wordt lokaal op de PC opgeslagen. Lees hier verder over het gebruik van Teams in het onderwijs.
 2. Dugga
  Als uitgebreidere ondersteuning gewenst is, zoals het gebruik van een kennisbank, bieden op maat gemaakte tools voor online toetsen extra mogelijkheden. Een goede oplossing is Dugga. Dit platform is ooit gestart als spin-off van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject waaraan ook een Nederlandse HBO-instelling heeft meegewerkt.Dugga is geschikt voor huiswerkopdrachten, tussentijdse toetsen en examens. Het kan worden geïntegreerd met een bestaand LMS. Het ondersteunt ook de ‘Immersive Reader’ tool om leerlingen en studenten met leesproblemen extra ondersteuning te bieden. Dugga focust sterk op gebruikersvriendelijkheid voor leerling en docent en functioneert op verschillende besturingssystemen. Dugga biedt nu tijdelijk haar software voor Remote Learning gratis aan.
 3. Proctorio
  Een derde mogelijkheid is het inzetten van Proctorio. De verschillende vormen van online toezicht (live, videobeelden, semi-geautomatiseerd) zijn hiermee mogelijk. Een voordeel is dat deze tool een onbeperkt aantal leerlingen of studenten aankan, die tegelijkertijd een toets uitvoeren op een veilige manier. Dit kan doordat het gebruikmaakt van Microsoft Azure met de bijbehorende videostreaming diensten. Belangrijk voor de compliance is om te kiezen dat data in Europa wordt verwerkt en bewaard. Proctorio integreert standaard met Canvas, Brightspace, Cirrus, Blackboard, Moodle, Connect en QuestionMark. Daarnaast zijn ook maatwerkintegraties mogelijk. Proctorio biedt support vanuit Europa aan, wat zorgt voor snellere probleemoplossing. Ze bieden ook support voor studenten en leerlingen die praktische problemen ondervinden.
 4. Authentiek toetsen met Azure als basis
  Een cloudplatform zoals Azure is een belangrijk deel van de oplossing en heeft hiervoor een architectuur gepresenteerd. Bij een authentieke toets logt elke student via een browser in op zijn of haar eigen virtuele machine (online) met daarop software voor de toets. Voor grote aantallen studenten tijdens een toets zijn er dus ook grote aantallen virtuele machines nodig (alleen tijdens de toets). Het soort machine (geheugen en CPU/GPU) is afhankelijk van de software. Niet voor alle software is dezelfde hardware te gebruiken. Een goede oplossing is dan een platform als Azure, waarbij voor elke toets de passende virtuele machines met de juiste software worden opgestart én waarbij alleen betaald wordt voor het moment van gebruik. Enkele Nederlandse instellingen hebben een dergelijke oplossing al enkele jaren succesvol in gebruik. De architectuur en zelfs grote delen van de code kunnen eenvoudig worden hergebruikt. Met de toenemende vraag verwachten wij ook dat hier binnenkort een oplossing voor wordt aangeboden.

Online kennissessies & meer informatie

Wilt u meer weten over online toetsen dan kunt u bij Switch ook vrijblijvend contact opnemen met onderwijsspecialist Ludger Dusseldorp, e-mail: l.dusseldorp@switch.nl.