Primeur voor Aveleijn met nieuwe online werkomgeving

Na een fundamentele beleidskeuze zet de Twentse zorginstelling Aveleijn de komende maanden een grote innovatieve stap. De ongeveer 1900 medewerkers krijgen een moderne online werkomgeving (850 werkplekken). Het IT-beheer wordt daarbij volledig uitbesteed, zodat het IT-team van Aveleijn kan focussen op belangrijke inhoudelijke innovaties voor cliënten en medewerkers.

Zorginstelling Aveleijn biedt in 14 Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland (Achterhoek) op ruim 80 locaties zorg, ondersteuning, behandeling en advies voor mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Om een leven vol betekenis te kunnen faciliteren, is een gebruiksvriendelijke, betrouwbare en veilige IT-omgeving steeds belangrijker. Omdat het bestaande netwerk verouderd was, koos Aveleijn dit jaar na een aanbesteding voor de flexibel in te richten online werkomgeving van Switch IT Solutions.

Medewerkers krijgen met de nieuwe werkomgeving online altijd en overal toegang tot hun persoonlijke werkomgeving, met hun eigen vertrouwde gegevens en applicaties. Deze omgeving is efficiënt en gebruiksvriendelijk toegankelijk na één keer inloggen. Door de flexibele inrichting, kunnen gebruikers bijvoorbeeld ook persoonlijke applicaties en koppelingen toevoegen.

Beleidskeuze

De nieuwe IT-partner gaat de werkomgeving volledig beheren. “Wij hebben bewust een fundamentele beleidskeuze gemaakt om dat niet meer zelf te doen”, zegt Susanne Bentvelsen, lid van de Raad van Bestuur. “Wij zijn geen IT-bedrijf, maar een IT-gebruiker. IT wordt steeds belangrijker, maar ook complexer. Wij willen de techniek en het beheer daarom overlaten aan specialisten. Ons eigen IT-team krijgt daardoor meer een regierol en kan zich voortaan toeleggen op beheer van applicaties en innovaties die belangrijk zijn voor onze cliënten en medewerkers.”

Overeenkomsten zorg en onderwijs

De online werkomgeving van Switch is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behoeften in het onderwijs. Daar wordt de leer- en werkomgeving al veel gebruikt. Door overeenkomsten met de zorg en de flexibiliteit van de werkomgeving blijkt deze ook zeer geschikt voor de zorg. “Wij merkten dat omdat wij als IT-partner gespecialiseerd zijn in zowel zorg als onderwijs”, zegt directeur Bob Vos van Switch. Bentvelsen bevestigt dat: “De inhoud van dossiers van cliënten of leerlingen verschilt, maar het gebruik en het belang van bijvoorbeeld veiligheid is zeer vergelijkbaar.” Aveleijn is de eerste zorginstelling waar deze oplossing zo grootschalig wordt ingezet.

Besparingen en winst

Met de keuze voor een online werkomgeving hoeft Aveleijn zelf niet te investeren in hardware zoals servers voor de IT-infrastructuur. Op termijn levert de investering ook besparingen op, vooral op het nu uitbestede (deels online) beheer. Bentvelsen: “Maar de grootste winst is dat onze medewerkers straks nog beter en efficiënter kunnen (samen)werken, waarbij onze eigen IT-focus niet meer ligt op techniek, maar op de directe ondersteuning van medewerkers en cliënten.”
Om de werkomgeving af te stemmen op de behoeften van Aveleijn kijkt Switch sinds juni mee in de bestaande werkomgeving. Na de zomer start de inrichting van de nieuwe werkomgeving, waarmee medewerkers in januari 2018 kunnen werken. “De effecten gaan we ook meten, zodat we de werkomgeving kunnen blijven doorontwikkelen voor de behoeften van onze medewerkers en cliënten”, aldus Bentvelsen.