Privacy en disclaimer

Privacystatement

Gebruik van persoonsgegevens op onze website

Switch IT Solutions respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw informatieverzoek of aanvraag te beantwoorden. Aanvragen, kennisdocumenten, nieuwsbrieven, ontvangstbevestigingen etc. worden vanuit Mailchimp, een programma om e-mails mee te versturen, naar u verzonden. Dit gebeurt automatisch of handmatig.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uw gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming door ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunt u te allen tijde kosteloos via security@switch.nl (laten) corrigeren, intrekken, opvragen of verwijderen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om – vanuit al onze (digitale) uitingen – u uit te schrijven of uw gegevens aan te passen. Kunt u de mogelijkheid niet vinden of heeft u hulp nodig? Dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken via tel. 088 – 82 82 000.

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Switch zijn verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken dit voor onze dienstverlening.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Switch IT Solutions besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.switch.nl, www.studywise.nl, shop.studywise.nl, shop.switch.nl of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via www.switch.nl, www.studywise.nl, shop.studywise.nl, shop.switch.nl verkregen is. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere hier opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de toestemming van Switch IT Solutions (ook niet via een eigen netwerk).

Contactformulier

Meer weten? Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.