Stichting Prodas selecteert Switch voor hardware!

Prodas heeft een aanbesteding gedaan verdeeld in 2 percelen. Voor beide percelen heeft zij 1 inschrijver geselecteerd. Het perceel dat aan Switch gegund is betreft overige hardware zoals o.a. laptops, PC’s, beeldschermen, tablets, beamers. De gunning is op 13 september bekend gemaakt. Op 6 november is Mario Vervlossen bij Switch geweest voor de kick-off en de eerste kennismaking. Op 27 november vond de feestelijke ondertekening plaats bij Prodas.

Stichting Prodas staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Binnen de stichting bieden zo’n 450 medewerkers kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs aan circa 4.300 leerlingen. Stichting Prodas bestaat uit 24 scholen: 23 voor regulier onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs (locatie SBO de Brigantijn). Alle scholen van de stichting zijn uniek en ieder volgt een eigen onderwijsconcept. Zij hebben innovatie en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

De missie van Stichting Prodas is om in een veranderende samenleving meerwaarde bieden aan de ontwikkeling van kinderen in Deurne, Asten en Someren.

De visie van Stichting Prodas is tijdens gesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers als volgt geformuleerd. Bij Stichting Prodas:

  • Geloven we in de kracht van samen: Samen kom je verder en kun je meer. Daarom werken we samen binnen scholen, tussen scholen onderling, maar ook daarbuiten. We geven samen vorm en inhoud aan ons onderwijs.
  • Koesteren we eigenheid: Iedere school binnen Prodas heeft zijn eigenheid, zo ook iedere collega en iedere leerling. We dagen onze leerlingen, collega’s en scholen uit om hun eigenheid verder te ontwikkelen.
  • Kijken we met een brede blik naar ontwikkelingen: Resultaten vinden we belangrijk. Maar we begeleiden onze leerlingen ook in hun groei als mens. Zodat ze vol vertrouwen hun weg vinden in de maatschappij en daarin hun bijdrage leveren.
  • Geven we ruimte aan talenten: Dat geldt voor onze leerlingen en ook voor onze collega’s. Op je eigen manier, in je eigen tempo aan de slag met je talenten, dat geeft kracht!
  • Blijven we voortdurend in beweging: We staan in verbinding met de wereld om ons heen. Die wereld is voortdurend in beweging en wij bewegen mee. Hierdoor blijven wij onszelf en ons onderwijs ontwikkelen.