Switch draagt bij aan digitaal onderwijs voor educatie en inburgering

Deelnemers aan educatie- en inburgeringstrajecten hebben vaak thuis geen eigen computer of laptop. Dit maakt het voor hen heel lastig om onderwijs te blijven volgen, nu een groot deel van de lessen gedwongen thuis moet plaatsvinden. Bob Vos, directeur van Switch IT Solutions, liet spontaan weten graag zijn hulp aan te willen bieden. Op woensdag 2 december overhandigde hij laptops aan 7 inburgeraars. Ook ROC van Twente maakt zo’n 200 gebruikte laptops geschikt voor deze groepen. Inmiddels zijn de eerste ruim 100 laptops in bruikleen uitgegeven.

 

Voorbereiding

De afgelopen periode zijn zowel docenten als de deelnemers voorbereid op de overgang naar meer online les. Educatie- en inburgeringsdeelnemers hebben bijvoorbeeld geoefend met digitale vaardigheden in de klas. En docenten zijn getraind in activerende didactieken voor hybride lessen. Dankzij nieuwe camera’s in de klas kan de helft van de groep fysiek aanwezig zijn en kan de andere helft van de groep nu gelijktijdig thuis de les volgen. Bij een volgende les is het andersom. Op deze manier kunnen alle lessen doorgaan en kan de docent ook contact houden met alle deelnemers