Leren in een digitale wereld: De top 5 uitdagingen voor het onderwijs

Leren in een digitale wereld. Een wereld die continue verandert, en waar scholen telkens weer op moeten inspringen. Switch IT Solutions heeft een top vijf samengesteld van de vijf ICT-uitdagingen in het onderwijs. Steeds meer instellingen en scholen in Nederland geven les met digitale hulpmiddelen een trend die in de komende jaren zeker door zal zetten. Bekijk hoe het Augustinianum dit heeft opgepakt met onze oplossingen. 

 1. Kwaliteit en efficiëntie waarborgen van het onderwijs

Met de komst van het digitale schoolbord is een mobiel device een interessant middel geworden om les te geven. Deze kan worden gekoppeld, waardoor een docent les kan geven vanaf het device zelf. Het lesmateriaal kan direct worden verstuurd naar de leerlingen. Ook kunnen leerlingen en docenten de mobiele devices gebruiken om met elkaar en onderling te communiceren. Binnen de huidige samenleving is het voor leerlingen erg belangrijk geworden om de digitale wereld te begrijpen. Door het gebruik van mobiele devices leren de kinderen veel over mediawijsheid en informatievaardigheden. 

Lees hier hoe het Bonhoeffer College in Enschede de switch gemaakt heeft naar digitaal lesgeven. 

2. Duurzaamheid 

Door het gebruik van mobiele devices vermindert het papiergebruik aanzienlijk. Door gebruik te maken van digitale schoolboeken en een goed wifinetwerk, hebben leerlingen altijd en overal de beschikking over lesmateriaal en vele informatiebronnen op het internet. 

Ook vanuit onze eigen visie op MVO kunnen we dit alleen maar ondersteunen. 

3. Aantrekkelijke school 

Schooltassen volgepropt met boeken zijn verleden tijd want boeken hoeven niet meer aangeschaft te worden. Door de mobiele devices met enorm veel educatieve applicaties kunnen leerlingen en docenten gebruik maken van reken-, taal- en muziekapplicaties, waardoor de lessen interessanter worden. Vanwege het gebruik van moderne technologie zijn de leerlingen gemotiveerder en krijgen ze gepersonaliseerde lesstof waarmee ze op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Bekijk ook hoe we dit voor Middelbare school Het Augustinianum in Eindhoven hebben ingericht. 

4. Deskundigheidsbevordering van docenten 

De rol van de leraar verandert. Leerlingen zullen in de toekomst steeds meer gepersonaliseerd leren en werken en zelf keuzes moeten maken. Vaardigheden als gericht zoeken op het internet, het kritisch beoordelen en gebruiken van bronnen en leerlingen op weg naar de juiste kennis helpen hoort steeds vaker bij de rol van docenten. Dit vraagt om ICT-vaardigheden. 

Wist u dat we bij Switch IT Solutions trainingen bieden speciaal gericht op docenten, maar op verschillende werkniveaus? Bekijk hier onze trainingen. 

5. Wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving verandert steeds en het onderwijs moet telkens weer ergens anders aan voldoen. Scholen moeten bij gebruik van ICT-informatiebeveiliging en privacy organiseren, ze moeten maatregelen kunnen nemen en communiceren over de laatste regelgeving met medewerkers, leerlingen en ouders van leerlingen. 

Wat kunnen we voor u betekenen? 

Wilt u zelf aan de slag met devices in uw school? Neem dan contact op. 

Onderwijs: uw laptopproject- of tabletproject uitbesteden

Meer weten over Leren in een digitale wereld: De top 5 uitdagingen voor het onderwijs?

Ludger Dusseldorp

Ludger Dusseldorp

Business Leader

Digitaal onderwijs wordt uitdagend en succesvol als scholen zich kunnen blijven richten op lesgeven en inhoud. De focus op het ICT-fundament betaalt zicht terug in stabiliteit, betrouwbaarheid en brede inzetbaarheid van alle toepassingen. Die kunnen door iedereen – altijd en overal – benut worden. Door het uitbesteden van alle randvoorwaarden, kan een school zich blijven concentreren op haar hoofddoelen: talentontwikkeling, differentiatie van het leren en bieden van gepersonaliseerd onderwijs.

Lees verder.