Transitie naar de nieuwe dynamische cloud

Digitale transformatie betekent keuzes maken. Welke vorm van ICT sluit optimaal aan bij de business, nu en in de toekomst? Dit zijn keuzes die u nu nog niet kunt invullen. De dynamische cloud biedt een oplossing waarmee u flexibel blijft en profiteert van nieuwe technologie.

ICT (mits goed ingericht) maakt zorgoptimalisatie, efficiënter werken en Business Intelligence mogelijk. In deze vorm is ICT een ware enabler waarmee gebruikers na het opstarten van hun device direct aan de slag kunnen, altijd en overal. Ict-bouwstenen zijn tegenwoordig steeds vaker ondergebracht in de cloud (verSaaSing), waarin nieuwe functies die beschikbaar komen elkaar in rap tempo opvolgen. Traditionele ict-platformen (niet cloud) bieden niet alle gevraagde innovaties. Als hierin bepaalde nieuwe stappen wel mogelijk zijn, zorgt de implementatie van de technologie vaak voor ingrijpende ontwikkeltrajecten met lange doorlooptijden. Dat kan beter.

Flexibel voor onvoorziene keuzes

Een digitale transformatie is in de praktijk vaak geen snelle omslag of overstap, maar een groeiproces waarbij door de tijd verschillende keuzes nodig zijn. “De ontwikkelrichting en eerste stappen zijn al wel meteen duidelijk”, schetst Roland Scholten, Manager Research & Development van Switch. “Maar zorginstellingen zijn volop in ontwikkeling en maken over twee jaar ook weer keuzes die zij nu vaak nog niet kunnen voorzien.” Dat vraagt om een toekomstbestendig platform waarmee een zorginstelling al direct goed uit de voeten kan en dat over twee of vier jaar nog steeds past bij hun behoeften en budget.

Christie Eijkelkamp, Operationeel en Commercieel Directeur van Switch: “Dit betekent vooral flexibel blijven om in een eigen tempo te kunnen opereren, nieuwe functionaliteiten in te zetten en om te kunnen op- en afschalen zodat men consumeert naar verbruik.”

Scholten geeft een voorbeeld: “Door de opmars van SaaS-diensten (Software-as-a-Service) in de zorg levert een platform dat een organisatie nu nodig heeft over twee jaar misschien wel teveel capaciteit. Dat is zonde. Dan is het prettig wanneer men kan afschalen en flexibel blijft betalen naar gebruik (van CAPEX naar OPEX). Zo blijven de functionaliteiten en kosten met elkaar in balans.”

Voordelen nieuwe dynamische cloud

In haar partnerships met zorginstellingen combineert Switch het beste van twee werelden in de dynamische cloud. Deze bevat alle nieuwe functionaliteiten zoals Power BI met de geruststellende gedachte dat data ondergebracht worden in het datacenter van Switch in Nederland. Het onderbrengen van data in Nederland is essentieel met het oog op de privacywetgeving (AVG/GDPR). Als partner van zorginstellingen met eveneens klanten in het onderwijs, de overheid en de zakelijke markt en onder andere de certificeringen ISO 27001 en NEN 7510 op zak, heeft Switch dit zorgvuldig ingericht. Eijkelkamp: “Zorginstellingen weten dankzij onze oplossing altijd waar hun data staan. Dat is essentieel voor de AVG en voor hun certificering.”

Cloudoplossing met Microsoft Azure

Voor het realiseren van een dynamische cloud voor onder andere zorginstellingen werkt Switch met het platform en de cloud-services van Microsoft Azure waarin voortdurend nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen. Als officiële Microsoft Cloud Service Provider, Microsoft Gold Partner en ict-specialist voor de zorg, kan Switch zorginstellingen volledig ontzorgen. “Daarbij helpen wij organisaties met het formuleren van een duidelijke visie, het startpunt”, zegt Eijkelkamp. “Dat is van grote waarde om de digitale transformatie succesvol te maken.” Scholten: “Switch is gespecialiseerd in de Azure technologie en kan dit platform volledig uitrollen en beheren.”

Stappen voor digitale transformatie

Zelf doen of uitbesteden?

Dit laatste is een relevant gegeven bij de vraag: kunnen we de transformatie zelf met onze eigen ict-afdeling doorlopen of hebben we een partner nodig? Zorginstellingen hebben vaak zelf niet alle expertise en/of resources in huis en kiezen daarom vaak voor één partner die het hele proces begeleidt en die de realisatie en het beheer (gedeeltelijk) voor hen uitvoert. In de samenwerking met zorginstellingen is Switch de strategische ict-partner die meebeweegt met de zorginstelling en waar nodig eveneens de regie richting derde partijen verzorgt.

Start met een visie en leg het fundament

Zorginstellingen die kiezen voor een digitale transformatie beginnen met het formuleren van een duidelijke visie. Switch helpt hierbij, kijkt vooruit en bundelt zorg en techniek in verschillende werkstromen die nauw met elkaar samenhangen. Zo ontstaat een nieuwe manier van werken, gefaciliteerd door nieuwe techniek. Met als fundament een platform op basis van bewezen technologieën. Eventueel achterstallig onderhoud wordt ingehaald en er ontstaat een stabiele en veilige ict-omgeving.

Maak functionaliteit op maat beschikbaar en kies een passende werkplek

Een belangrijke succesvoorwaarde is dat ict-middelen en de werkomgeving van gebruikers perfect aansluiten op hun rol, activiteiten en werkzaamheden. Scholten: “De hele infrastructuur werkt op basis van rechten en rollen, vanuit één bronsysteem dat bepaalt wie welke data en applicaties mag benaderen. Daarvoor maken we gebruikersprofielen ofwel persona’s. We definiëren samen met klanten welke applicaties en bijbehorende licenties verschillende gebruikers nodig hebben in hun werkproces. Het resultaat is een vaste set aan applicaties en een set per gebruikersprofiel. Ook leggen we vast wie wat mag inzien en bewerken.”

Om ervoor te zorgen dat gebruikers altijd en overal eenvoudig bij hun applicaties en data kunnen, worden deze beschikbaar gesteld in een online werkomgeving gebaseerd op de Azure technologie. Dit is een portaal (over uw ict-landschap) dat enkel toont wat een gebruiker écht nodig heeft. Gebruikers loggen eenvoudig en veilig in met hun eigen account en komen terecht in een herkenbaar dashboard dat werkt op alle apparaten. Deze werkomgeving is te personaliseren, bijvoorbeeld door het toevoegen van belangrijke websites. Een passend device dat aansluit op de werkdag van verschillende gebruikers maakt de werkplek compleet.

Eindresultaat: flexibel de toekomst in

Switch biedt een best-of-breed infrastructuur waarbij we zorginstellingen meenemen aan de hand, maar eveneens innovators ontzorgen in hun digitale transformatie. We vormen één geheel van bewezen technologieën. Het eindresultaat is een dynamisch cloud-platform waarmee u nu en in de toekomst verzekerd bent van ICT die aansluit op uw processen en die uw processen vereenvoudigt. U blijft flexibel doordat u te allen tijde alleen afrekent naar uw daadwerkelijke verbruik. Daarnaast is flexibiliteit geborgd doordat uw platform op ieder moment klaar is voor het embedden van nieuwe technologieën zoals Power BI en Artificial Intelligence.

 

Bron: ICT/Zorg