Hoe zorg je voor de zorg, ook in de toekomst?

De zorg en ICT hebben een ingewikkelde relatie. Waar enerzijds zorgprofessionals verwachten dat ICT alle problemen oplost, zijn ze anderzijds huiverig dat technologie de uitvoering van hun vak complexer maakt. En wat mag nu wel en niet binnen de AVG?

De toekomst is apparaatonafhankelijk en informatiegedreven

Round Table op 27 november 2019

Op 27 november praatten IT-beslissers uit de zorg met elkaar in een Ronde Tafel van Heliview en Switch IT. In De Veldkantine op Landgoed Amerongen vroegen deelnemers zich af: ‘Hoe ziet de werkplek van de toekomst er uit in de zorg? En hoe kunnen wij die met ICT het beste ondersteunen?’

Van begin tot eind was duidelijk: alle deelnemers hebben te maken met een soortgelijke problematiek. De praktijk verschilt per type zorginstelling en zorg dat wordt verleend, maar in de basis worstelt iedereen met een technische legacy en menselijke weerstand. Ook zijn er veel vragen rondom data: wat mag en wil niet binnen de AVG? Een samenvatting van de vier hoofdvragen.

1: Hoe ziet die werkplek in de zorg er uit?

‘De werkplek van de toekomst betekent dat men overal en altijd kan werken,’ stelde de mediator strijdlustig. Daar waren niet alle deelnemers het mee eens. Een van hen zei juist af te willen van thuis werken en onderweg, vanwege de veiligheidsrisico’s. ‘Wij willen dat onze mensen bij de cliënt werken of op de eigen werkplek en nergens anders.’ Een bemiddelaar van zorgpersoneel gaf aan dat overal en altijd voor hen betekent dat hun mensen bij verschillende zorgorganisaties soepel aan de slag  kunnen. ‘Zij moeten toegang krijgen tot de systemen van onze klanten om hun werk daar te kunnen doen. Maar het komt voor dat de IT-afdeling van zo’n organisatie twee weken nodig heeft om een inlogaccount te creëren voor onze mensen.’ De werkplek van de zorg is daar waar de cliënt is; thuis of bij een instelling. En op welk device hij werkt is niet relevant en kan over twee generaties wel weer heel anders zijn. De sleutel is informatie.

Mensen willen niet met grote devices rondlopen wanneer ze zorg moeten verlenen.

Aldus een van de deelnemers tijdens de Round Table

2. Hoe richt u het altijd overal werken in binnen de verschillende afdelingen?

De werkplek van de toekomst is apparaat-onafhankelijk en de medewerker heeft  probleemloos toegang tot relevante gegevens, want de verbinding doet het overal en altijd. Ook wanneer mensen in buitengebieden werken en in betonnen gebouwen. Werken mag niet afhankelijk zijn van WiFi alleen. Een stabiele verbinding komt van een combinatie WiFi, Personal GSM en 4G. De deelnemers waren overigens optimistisch over de capaciteit van toekomstige 5G-netwerken. Die moeten de immer groeiende eisen aan bandbreedte voldoende opvangen.

Toegang tot gegevens is in het heden een bron van weerstand, op sommige locaties. ‘Single Sign On (SS) is niet goed geregeld, leveranciers dwingen ons tot multi-factorauthenticatie. Zorgmedewerkers hebben de buik vol van wat wij van ze hebben gevraagd.’ Kortom, het moet makkelijker. ICT mag de administratieve last niet vergroten. Dus geen overvolle schermen met nutteloze velden, het eisen van gegevens die irrelevant zijn voor het werk dat moet worden gedaan of iedere vijf minuten moeten inloggen met MFA.

Door een laag te bouwen bovenop de legacy, kunnen organisatie-specifieke toepassingen worden ontwikkeld (conform Gartner’s pace-layered application strategy). Zoals een deelnemer zei: ‘Anno 2019 wil ik een API die met mijn legacy werkt, ik wil niet opnieuw programmeren.’ Landelijke standaarden zijn in ontwikkeling, werk daar dan ook mee. Ook voor data. Wanneer data makkelijk uitwisselbaar zijn, eenduidig te presenteren en los van de infrastructuur, dan kunnen grote stappen worden gezet in grotere efficiency voor medewerkers. De aangekondigde wereldwijde richtlijnen voor opslag van data dwingen leveranciers om vernieuwing door te voeren en dan kunnen zorgverleners vragen om wat ze hebben willen. ‘Vraag om een roadmap en geef jouw wensen mee voor jouw data.’

3. Wat is de invloed van de AVG op de opslag van data?

Men was het roerend met elkaar eens dat gedrag rondom de AVG volledig is doorgeslagen door een gebrek aan kennis over wat en wel niet mag. Mensen handelen vanuit onwetendheid en angst voor aansprakelijkheid. Angstige leidinggevenden willen met techniek alles dichttimmeren, maar “hoe veiliger je alles maakt, hoe eerder er een blokje tussen de deur zit om hem open te houden.” Investeer dus in kennis en zorg dat medewerkers toegang hebben tot de juiste gegevens. Maak mensen bewust en neem zo een stuk angst weg. ‘Niemand is geïnteresseerd in meekijken op een scherm en dat zitten we met z’n allen te beveiligen.’ En: ‘Gedraag je op het werk zo als je thuis doet: doe de dingen op slot.’ ICT kan daarin ondersteunen door mensen te wijzen op riskant gedrag. De moderator herinnerde zich uit het verleden bijzonder kleverige stikkers die op verlaten laptops werden geplakt waarvan het scherm open stond.

Als er niet zoveel technische mogelijkheden waren voor het beschermen van veiligheid, waren we al gauw uitgepraat over beveiliging.

Een kritische deelnemer

4. Hoe medewerkers meenemen en weerstand voorkomen?

Thuis werken mensen prima met smartphones, laptops en tablets, maar op het werk lag dat toch vaak anders, was de consensus. Een deelnemer zei: ‘Kijk hoe mensen privé omgaan met ICT. Dan hebben ze geen problemen met DigiD gebruiken voor de Belastingdienst of spullen kopen online.’ Laat dat zien, maak de vertaalslag van de consumentenomgeving naar de werkomgeving. Focus ook op wat goed gaat en vraag aan de organisatie wat zij wil en hoe techniek dat zou kunnen faciliteren. Niet iedereen kan zich voorstellen wat mogelijk is, bouw daarom een fysieke werkplek van toekomst in de eigen organisatie. Een soort showcase met alle mogelijkheden. Of vraag een school in de omgeving om een zorglab te bouwen waarin de toekomst zichtbaar wordt. Werk samen met de organisatie, betrek zorgprofessoinals bij wat moet gebeuren en focus op de ambassadeurs.

 

Wilt u meer informatie over de digitale werkplek van de toekomst? Op https://www.switch.nl/zorg  leest u hier meer over. Onze consultants met specifieke branchekennis helpen u graag verder.